mimo provoz
Horní část

Puchmajerovej jazierko

Puchmajerovej jazierko je drobné rašeliniskové jazero v Oravskej Magure na severnom svahu pod vrchom Minčol. Leží v pramennej oblasti potoka Hruštínka v nadmorskej výške 1 200 m n.m.. Zaberá plochu 0,10 ha a je hlboké 5 – 6 m. Okolie jazierka sa vyznačuje ako podmáčané rašelinisko. Západne od jazierka sa nachádzajú močaristo-rašelinné lúčky. Okolité rašeliniská sa vytvorili na nepriepustných terasách, ktoré vznikli rozsiahlymi zosuvmi. Jazierko je pomenované podľa významnej českej botaničky Marie Puchmajerovej, ktorá robila v lokalite výskum v roku 1942. V obci Zázrivá je Puchmajerovej jazierko známe pod menom Morské oko.

Je chráneným územím od roku 1976, súčasť CHKO Horná Orava – Zóna B[1], ochraňuje sa slatinná vegetácia (štvrtý stupeň ochrany). V oblasti sa nachádzajú viaceré vzácne a kriticky ohrozené druhy rastlín, napr. rosička anglická (Drosera anglica), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), šťúrovník dutolistý (Scorpidium scorpidoides).

 

Mapa střediska